کلیر پرجامد و هاردنر مدیومMS

کلیر(مدیوم سالید)MS-500:تاپیک:این محصول از خانواده دوجزئی بر پایه حلال و پلی اورتان بوده با درصد جامد متعادل و مناسب طراحی شده برای پوشش نهایی رنگهای اتومبیلی (چوب و فلز)رنگهای متالیک اکلیل و صدفها،با قابلیت انعطاف پذیری ه عالی ،شفافیت و براقیت فوق‌العاده، دارای UVمقاوم و محافظ رنگ در مقابل اشعه های مضر ،مقاوم در برابر شرایط نامناسب جوی ،بسیار کاربردی مورد استفاده میباشد ،به این کلیر به ازای هر یک کیلو ،نیم کیلو هاردنر B-52تاپیک ترکیب و سپس روی سطح کار پاشیده شود ،پس از ترکیب با خشک کن حداکثر تا یک ربع باید اسپری شود و در غیر اینصورت هاردنر (خشک کن )خاصیت خود را بدیل ترکیب با اکسیژن موجود در هوا از دست داده و خشک نمی‌شود و باید دوباره به کلیر خشک کن جدید اضافه شود ،پس از اسپری شدن مدت چهل دقیقه زمان برای خشک سطحی ،دو ساعت خشک میانی و از چهار ساعت به بعد تا دوازده ساعت خشک نهایی صورت می‌گیرد، برای پلیش کردن حداقل ۴۵ روز باید از زمان پاشش گذشته باشد

هاردنر (خشک کن)B-52مدیوم تاپیک :این محصول یک خشک کن باقابلیت سریع(FAST)به عنوان جزع دوم پلی اورتان جهت رنگها و پوشش‌های اتومبیل(چوب و صنعتی) و کلیه پلی اورتانها ی بر پایه حلال میباشد،خشک کن پس از تولید در خلع و دور از اکسیژن با تزریق گاز پلمپ می‌شود، قبل از بسته بندی در قوطی با آزمایش‌های مختلف از جمله ژل تایم اطمینان از سلامت محصول حاصل شده و سپس عرضه میگردد،خشک کن تاپیک B-52یکسال ازتاریخ تولید در صورت باز نشدن پلمپ در و خارج نشدن گاز آن قابل استفاده میباشد و توصیه می‌شود در دمای زیر پنج درجه سانتیگراد بالای صفر (خنک )نگهداری شود ،در صورتی که درب قوطی باز شود باید نهایت تا یکربع استفاده شود زیرا اکسیژن موجود در هوا باعث فاسد شدن و تغییر رنگ محصول می‌گردد