تینر فوری مخصوص اتومبیل ۱۵۰۰۰

تینر15000فوری MALER:این محصول تولید شده در شرکت تاپیک بر پایه حلالهای فوری بوده با قابلیت حل کردن و جهت رقیق نمودن آسترهای فوری بر پایه نیترو سلولوز و آسترهای میانی دو،جزئی و گالوانیزه از آن استفاده می‌شود، در تولید این محصول از حلالهایی که برای سلامت انسان مضر میباشد استفاده نشده ،و توصیه می‌شود جهت استفاده و اسپری نمودن و یا قرار گرفتن درمحیط، حتما از ماسک مناسب استفاده شود
Categories