تینر فوری ۱۰۰۰۰

تینر 10000فوری مالرMALER:این محصول تولید شده در شرکت تاپیک است ،جهت رقیق کردن رنگها و آسترهای فوری بر پایه نیترو سلولوز میباشد ،سعی شده تا از سالم ترین حلال‌ها و مواد های شیمیایی در تولید این محصول استفاده گردد تا سلامت نقاش و یا هر کس که از این محصول استفاده می‌کنند تامین و گردد،اما استفاده از رنگها ،حلال‌ها، تینرها و،،،، دیگر مواد شیمیایی بدون استفاده از ماسک مناسب بسیار خطر ناک و مضر است و توصیه می‌شود حتما در محیطی که تینر و یا رنگ اسپری میشود از ماسک مناسب استفاده گردد.
Categories