آستر آهن فوری (نخودی)

آستر فوری آهن 2000نخودی تاپیک :این محصول بر پایه نیتروسلولوز و از خانواده رنگهای فوری میباشد ،جهت استفاده روی بدنه اتومبیل و فلز ،برای عایق کردن فلز از زنگ زدن (اکسیداسیون )،و انجام مراحل بعدی و چسبندگی بهتر استفاده می‌شود، ابتدا سطح فاز باید با پوستاب ساییده شده تا زنگ و چربی آن از بین برود ،سپس آستر تاپیک را با تینر MALER (10000)رقیق نموده و روی سطح کار پاشیده (اسپری )شود ،
Categories